Bestilling av systemnøkkel

Lås 24 AS har utviklet til våre kunder et system for elektronisk bestilling av systemnøkler.I nedre del av hjemmesiden til høyre har vi et elektronisk bestillingsskjema.
Alle feltene fylles inn med informasjon og bestillingen iverksettes ved å trykker på send. Nøkkel(er) blir bestilt for levering etter avtale.
 

Forklaring til bestillingsskjema.

Firma/privatperson = Avtaleholder.
Bestillers navn = Navn på den som utfører bestillingen.
E-post = Epost til bestiller eller avtaleholder.
Telefon = Telefon nummer.
Sys nr. = Systemnummer.
K/N nr. = K er Trioving nøkkel nummer. N er Dorma nøkkel nummer.
Antall = Antall nøkler som bestilles.
Kontrollkode = Elektronisk signatur. Koden utleveres ved tegning av avtale. ​

NB! Denne tjenesten krever at det er tegnet avtale på vår Elektroniske Systemnøkkelavtale. Se Skjemaer for mer informasjon.
Copyright © Lås24 AS 2023. Site by GJ System DA